Bitcoin, Coinbase listelenmesi öncesi yeni rekoru kırmayı başardı

Birkaç haftadır fiyatı 52 bin dolar ilâ 59 bin dolar arasında seyreden…

Bitcoin 60 bin dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı ve piyasa değeri de 1.1 trilyon dolar oldu

Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde 3.800 dolar olan Bitcoin, tüm zamanlar rekorunu kırarak…