Tarihin en büyük Bitcoin alımı gerçekleşebilir: Dubai’li IBC Grubu’ndan 4.8 milyar dolarlık yatırım sözü

ABD’de bulunan Miami şehri, Bitcoin’i finansal ekosistemine entegre etme çabası yeni yatırımları…